Gebelik Takibi

Bu bölümde rutin gebelik takibiyle ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Gebelik süreci boyunca doktorunuza yaptığınız her ziyarette kan basıncınız ve kilonuz ölçülecektir. İlerleyen gebelik haftalarında NST ( non-stres test) -annenin karnına yerleştirilen problar yardımı ile rahim kasılmaları ve bebeğin kalp atışlarının ölçüldüğü bir test- de rutin uygulamalardan biri olacaktır.

7-9 Haftalarda ilk ziyaret: İlk ziyaretinizde sizden geçmiş tıbbi bilgilerinizi detaylı bir şekilde anlatmanız istenecektir. Önceki gebelikleriniz, kullandığınız ilaçlar, alerjileriniz, geçirdiğiniz hastalıklar, ailenizin tıbbi geçmişini eksiksiz bir şekilde anlatmanız gebelik süreciniz için önem taşımaktadır. Kan basıncı ölçümü, kan grubu, kan sayımı, tiroid testleri, enfeksiyonlar gibi bazı kan tahlilleri ve idrar tahlili, jinekolojik muayene, smear testi (eğer gerekli ise) ilk muayenenizde yapılacak araştırmalardır.

İlk muayenede bebeğin kalp atışlarını görmek ve  üreme organlarınızda var olabilecek diğer hastalıklar için ultrason yapılacaktır.

11-14. Hafta: İkili test haftasıdır. İkili test Down Sendromu riski ve diğer kromozomal anormalliklerin riskini değerlendirmek için yapılan bir testtir. Bu test bir risk ölçümüdür ve bebekte bu hastalıkların görülme riskini belirtir. İkili test ultrasonla bebeğin ense kalınlığının ölçülmesi (NT) ve o sırada yapılan kan tahlili sonuçlarının ortak değerlendirilmesi ile hesaplanır. Bu testte anne yaşı, yapılan ultrasonda bebeğe ait ense kalınlığı, bebeğin burun kemiği varlığı, bebeğin kalp ve duktus venozusundaki kan akımlarına ait ölçümler, anne kanında ölçülen PAPP-A ve Serbest Beta hCG düzeyleri ile birlikte bir risk hesaplanır.

16-18. Hafta: İkili test sonuçları değerlendirilir. Bu haftada bebeğin cinsiyeti pozisyonu uygunsa görülebilir.

22. Hafta: Vajinal bakteriyoloji ve servikal (rahim ağzı) uzunluk ölçümleri (yani erken doğum taraması).

9-24 Hafta: 2. Düzey Ultrason, halk arasında doppler ultrason veya ayrıntılı ultrason olarak da bilinmektedir. Yaklaşık 30 dakika süren bu taramada bebeğe ait iskelet sistemi ve organ yapıları detaylı bir şekilde incelenir.

24-26. Hafta: Şeker yükleme testi, ailevi şeker hastalığı öyküsü, beden kitle indeksi (BMI) > 25, 35 yaşın üstünde, daha önceki gebelikte şeker hastalığı (gestasyonel diyabet) öyküsü veya önceki gebeliklerde 4 kilodan fazla bebek doğurmuş olma öyküsüne sahip olma gibi gebelik şekeri için risk altında olan hastalara yapılan bir testtir. Gebelik boyunca salgılanan bazı hormonlar sebebiyle hamilelik döneminde şeker hastalığına eğilim artmaktadır. Gebelik şekeri sağlıklı bir hamilelik sürecini kötü yönde etkilemekte ve kontrol edilmezse anne ve bebeğe zarar vermektedir.

28. Hafta: Genel kontrol. Rh negatif kan grubuna sahip olanlar için rutin kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır.

28-30. Hafta: Bebeğin gelişimi ve ağırlığının takibi

32. Hafta: Bebeğin gelişimi ve ağırlığının takibi

34-39. Hafta: Bebeğin gelişimi ve ağırlığının haftalık takibi ve NST

41. Hafta: Bebeğin gelişimi ve ağırlığının haftalık takibi, bebek hareketlerinin, solunumunun, su miktarının ve NSTnin her 2-4 günde bir değerlendirmesi

32 haftaya kadar, hamilelik ayda bir kez takip edilecek, sonra 36. haftaya kadar her 2-3 haftada bir, ve 40. haftaya kadar ise her hafta kontrol edilecektir.

Instagram